splash
Velkommen
Vi tilbyr tradisjonelt er oversettelse, språkkurs i norsk, nederlandsk, polsk, spansk, russisk... We offers Norwegian language courses online on all levels.
Posted By sprakskole.com on 17 listopada, 2011

Du kan lære språket uten å forlate hjemmet, kontoret Du mister ikke tid til å komme på kurs individuelle undervisninger eller i små grupper individuelle lekser og overvåkning av resultater interessante leksjoner utført av kvalifiserte lærere kontinuerlig kontakt med læreren – undervisning gjennom Skype kursmaterieller inkludert i prisen Uansett hvor du er du kan lære […]

 

Regulamin zajęć

Posted By sprakskole.com on 2 lipca, 2012

Regulamin szkoły językowej

1.Kursy online prowadzone są za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype). Jedna lekcja trwa 45 minut.

2.Zgłaszając się na zajęcia, Kursant może umówić się na pierwszą lekcję, za którą może zapłacić osobno, w celu przekonania się, czy nauka przez internet jest dla niego odpowiednią metodą nauki języka obcego. Lekcja próbna jest płatna.
Kursant informuje nas, jaki rodzaj kurs wybiera. Następnie płaci za zajęcia. W przypadku zajęć indywidualnych, zaczyna lekcje od razu po wpłynięciu opłaty na konto szkoły.
W przypadku zajęć w grupie, kursant po dokonaniu opłaty czeka na inne osoby do danej grupy. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie pojawi się inna osoba do grupy danego kursanta, a kursant nie chce dłużej czekać – pieniądze są mu zwrócone za nierozpoczęty kurs. W takiej sytuacji, po dwumiesięcznym oczekiwaniu, klient powinien wysłać do nas pisemną informację na nasz adres e-mail o tym, że oczekuje zwrotu pieniędzy w związku z nierozpoczętym kursem. Jeśli kursant chce rozpocząć zajęcia natychmiast i nie pojawia się inna osoba do danej grupy, może dopłacić brakującą kwotę do kursu indywidualnego i rozpocząć kurs indywidualny.
Kursant może zgłosić się na zajęcia grupowe razem z inną osobą, lub z innymi osobami – w takiej sytuacji cała grupa znajomych lub cała rodzina rozpoczyna zajęcia od razu po wpłynięciu opłaty na konto naszej firmy, bez konieczności oczekiwania na kolejne osoby do grupy.

3.Kursant, który opłacił lekcje indywidualne, może ustalać z nauczycielem dowolne pory zajęć. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. W przypadku zajęć indywidualnych, przy zmianie terminu, Kursant najpóźniej dzień wcześniej powinien powiadomić o tym nauczyciela lub skontaktować się z biurem. W przeciwnym razie, opłata za niewykorzystaną lekcję jest przekazana nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który oczekiwał na Kursanta.
W przypadku zajęć w grupie, terminy zajęć są ustalane w porozumieniu z kursantami – są to stałe pory zajęć. W przypadku nie brania udziału w zajęciach przez jednego z kursantów, pozostałe osoby z grupy mają zajęcia z nauczycielem. Kursant który był nieobecny na lekcji nie ma możliwości odrobienia tej lekcji w innym terminie, ani nie dostaje zwrotu pieniędzy za lekcje, jakie opuścił. Może jednak dostać materiał do zajęć, taki sam, jak pozostali kursanci otrzymali do danej lekcji.

4.Opłat za zajęcia dokonuje się przelewem na konto firmy EYC (dane do płatności znajdują się na stronie https://www.sprakskole.com/ lub za pomocą payala (https://www.sprakskole.com/pamelding/). Dokonując opłaty w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kursanta, język, rodzaj kursu a także w miarę możliwości adres e-mail.

5.W przypadku problemów technicznych, jeśli takie pojawią się w trakcie zajęć lub od razu po połączeniu się Kursanta z Nauczycielem, lekcja zostaje przełożona na inny termin, dogodny zarówno dla Kursanta jak i dla Nauczyciela.

6. Rezygnacja z zajęć: W przypadku zajęć indywidualnych, z zajęć można zrezygnować po wykorzystaniu wszystkich opłaconych lekcji. Wystarczy nie dokonywać wpłaty za kolejny pakiet. Nie zwracamy pieniędzy za nie wykorzystane lekcje.

8.Cennik kursów jest podany na stronie: https://www.sprakskole.com/

Tags:

Similar Posts
Posted in Kursy językowe, PL

Comments are closed.